Schimbare de Cultură


Sunteți o Organizație Negociatoare? Este adaptabilă, deschisă, focusată; capabilă de competiție și supraviețuire într-un mediu competitiv? Scotwork vă poate ajuta să vă transformați afacerea.

Climatul economic curent își pune amprenta pe moralul angajaților? Scotwork poate re-energiza echipa, le dă o mentalitate pozitivă, și îi poate înarma cu noi instrumente pentru a gestiona provocările.

Noi definim o "organizație negociatoare" ca una ce îndeplinește o serie de criterii:

Este negocierea în centrul afacerii? Abilitatea de a negocia este văzută ca o competență de bază de care managerii au nevoie pentru a livra obiectivele organizației? Încurajează cultura organizației discutarea deschisă a intereselor în conflict? Managerii văd negocierea ca un mijloc prin care își pot atinge prioritățile în timp ce se aliniază cu nevoile celorlalte părți?

Cum arată un "Rezultat bun"? Angajații organizației înțeleg ce reprezintă un rezultat bun în departamentul lor? 

Recompensele pentru performanță sunt aliniate cu atingerea unui rezultat bun? Sunt vânzătorii, cumpărătorii sau cei care implementează deal-ul motivați și recompensați pentru livrarea celui mai bun deal pentru organizație? Sunt diferitele scheme de recompensare aliniate cu același final?

Apreciază organizația crearea de valoroare pe termen lung? Sunt furnizorii și clienții tratați ca și parteneri? Beneficiile pe termen lung sunt anulate de performanțele pe termen scurt?

În cadrul organizației se împărtășesc informațiile și experiența? Se reține și contextul general sau doar datele legate de rezultat? Există procese de colectare a informațiilor calitative legate de negociere, înregistrarea și transformarea lor în învățăminte și punerea lor la dispoziția angajaților?

Există un cadru general și un limbaj comun în negocieri? Diferite departmente pot comunica în mod eficient despre negocierile lor? Există o înțelegere comună a procesului de negociere? Există un limbaj comun care să permită un raport eficient post-negociere?

Există un proces eficient de pregătire înainte de negocierile importante? Există procese de suport, consolidare, încurajare și aplicare a procesului de negociere?

Abilitățile de negociere sunt dezvoltete eficient?  Urmează și managerii de top aceleași programe de dezvoltare a abilităților ca și subordonații? Se implică managerii în informarea eficientă a participanților înainte de curs, analizează ulterior cele întâmplate, stabilesc planuri de acțiune, pentru a aplica procesul și apoi măsoară rezultatele?

Scotwork poate oferi servicii complete pentru a vă ajuta afacerea sau o divizie a acesteia să devină o organizație negociatoare eficientă.